Działamy na rzecz inkluzji od 2014 roku:


67

Zaktywizowanych osób

49

Zrealizowanych projektów

100%

Holizmu

  • Ponadnarodowa
  • Zapobiegawcza
  • Systematyczna
  • Innowacyjna
  • Pragmatyczna

 

Fajna Spółdzielnia jest

Zróbmy coś razem 

 

 

Napisz do nas

Spółdzielnia promuje

 

 
integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Dzięki poczynaniom FAJNEJ widoczne jest polepszenie jakości życia ludzi, którzy są zaangażowani w jej działalność. Podwyższane są w sposób trwały zarówno kompetencje, jak i samą świadomość tych osób w zakresie rozwiązywania własnych problemów. W ten sposób beneficjentami stają się ponadto rodziny osób bezpośrednio zaangażowanych w życie spółdzielni.

Nie bez znaczenie

 
jest także oddziaływanie spółdzielni na społeczności lokalne drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Nasze działania opieramy o współpracę ponadsektorową oraz międzynarodową. Sięgamy także do koncepcji CSR oraz CSV i staramy się wspólnie z sektorem przedsiębiorstw prywatnych poszukiwać skutecznych rozwiązań poprawiających warunki i jakość życia zbiorowości społecznych.

Kontakt

+48 720 120 720

fajna@fajna.eu